Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Hurtownia internetowa, która znajduje się na stronie internetowej pod adresem b2b.berlingerhaus.store, umożliwia dokonywanie zakupów hurtowych za pośrednictwem Internetu.
 2. Prowadzącym sprzedaż w b2b.berlingerhaus.store jest firma Planetarium Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 93-610 Łódź, ul. Kolumny 112, NIP: 7292733746, REGON: 385895174, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000837143, zwana dalej Sprzedającym.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedającym.
 4. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest dzień odbioru towaru przez Klienta.
 5. Sprzedający realizuje dostawy na terenie Unii Europejskiej.
 6. Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem towarów, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń.
 7. Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 8. Warunki techniczne do korzystania z usługi b2b.berlingerhaus.store są następujące:
 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa (polecane Google Chrome lub Mozilla Firefox – aktualne dostępne wersje)  

Rejestracja i zmiana danych

 1. Zamówienie może złożyć tylko osoba zarejestrowana w b2b.berlingerhaus.store, posiadająca Nazwę użytkownika i hasło dostępu do b2b.berlingerhaus.store
 2. Klient nie może udostępniać nazwy użytkownika ani hasła osobom trzecim, pod rygorem zablokowania dostępu do b2b.berlingerhaus.store
 3. Po dokonaniu rejestracji w b2b.berlingerhaus.store dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Podane przez Kupującego dane osobowe, znajdujące się w bazie Sprzedającego podlegają przetwarzaniu również po zakończeniu realizacji umowy w przypadku wyrażenia przez Kupującego odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Osoba zarejestrowana może sprawdzić na stronach b2b.berlingerhaus.store stan swojego zamówienia, historię zamówień oraz stan płatności.  

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Kupującym może być osoba fizyczna pełnoletnia reprezentująca firmę współpracującą ze Sprzedającym.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów w b2b.berlingerhaus.store jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego w b2b.berlingerhaus.store podczas procedury zamawiania towarów.
 3. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.
 4. W zamówieniu Klient wybiera sposób odbioru towaru - odbiór osobisty, odbiór własnym kurierem lub dostawa firmą kurierską Sprzedającego.
 5. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.
 6. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostanie wysyłany e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do systemu.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Decyzję anulacji lub częściowej rezygnacji z określonych towarów należy przesłać na adres e-mail biuro@berlingerhaus.store
 8. Termin realizacji zamówienia to zwykle 2 dni robocze od założenia zamówienia, chyba że Klient wyznaczy inny termin podczas składania zamówienia.
 9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 10. Dowód zakupu (faktura VAT) jest przesyłany drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta do 7 dni od dnia zrealizowania zamówienia.
 11. b2b.berlingerhaus.store nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od b2b.berlingerhaus.store niezależnych (np. wadliwego działania systemów, sieci).
 12. b2b.berlingerhaus.store zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz przeprowadzania w nich zmian.  

Płatności

 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w b2b.berlingerhaus.store są cenami netto (na karcie produktu są dodatkowo widoczne ceny brutto) wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Podane w sklepie ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia, obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 3. W zależności od wybranej formy odbioru towaru klient ma do wyboru następujące opcje płatności:
 • przy dostawie do klienta:

a) szybki przelew on-line (IAI Pay)

b)karta kredytowa zostaje obciążona w momencie zakupu

c)przelew tradycyjny

     4.Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto 05249000050000452082467389. Jako tytuł przelewu należy podać numer faktury pro forma.

Koszty transportu

 1. Koszt przesyłki nie jest uwzględniony w cenie towarów sprzedawanych w b2b.berlingerhaus.store
 2. Należność za usługę transportową doliczona będzie do dowodu zakupu.

Odbiór towaru

 1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien ją odpakować w obecności kierowcy, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu Klienta i czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu.
 2. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze za pośrednictwem firmy transportowej, mającej podpisaną umowę ze Sprzedającym.
 3. Dostawy wykonywane są na obszarze Unii Europejskiej.  

Reklamacje

 1. Reklamacje przyjmowane i rozpatrywane będą tylko i wyłącznie na towar, którego reklamacja nastąpi w ciągu jednego miesiąca od wykrycia wady, nie później niż dwanaście miesięcy od daty zakupu.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego na stronie b2b.berlingerhaus.store (formularz reklamacyjny jest dostępny w serwisie, po wejściu w zamówienie, którego reklamacja dotyczy). Reklamowany towar należy przesłać na własny koszt na adres Sprzedającego.
 3. W przypadku nie uznania reklamacji towar wraz z oryginałem protokołu reklamacyjnego (wyjaśniającego przyczyny nie uznania reklamacji) zwracany jest do Klienta.
 4. Reklamacji nie podlegają wady towaru powstałe wskutek: Niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji, Niezastosowania się do instrukcji obsługi dołączonej do każdego produktu
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sprzedającego na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sprzedający zwróci Klientowi pieniądze na konto bankowe, z którego otrzymał wpłatę lub wskazane przez Klienta w formularzu reklamacyjnym. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest podpisanie przez Klienta otrzymanej od Sprzedającego faktury korygującej.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru.
 7. Reklamacje z tytułu zabrudzeń lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu nie będą rozpatrywane, gdyż odpowiedzialność za powierzony towar spoczywa na przewoźniku.
 8. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 9. Sprzedający rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dni jej otrzymania, z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego.  

Zwroty

 1. Serwis b2b.berlingerhaus.store nie prowadzi sprzedaży dla konsumentów - brak możliwości odstąpienia od umowy.  

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu b2b.berlingerhaus.store
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej b2b.berlingerhaus.store
 4. Zamieszczone na stronach b2b.berlingerhaus.store zdjęcia, opisy i znaki handlowe należą do ich właścicieli. Publikowanie, kopiowanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie ich bez wiedzy i zgody Sprzedającego jest zabronione.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 27.02.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 nr 141, poz. 1176 z późn. zm), Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz 1204 z późn. zm.), Ustawa z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U, z 2000 nr 22, poz. 271 z późn. zm).
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Sprzedającego indywidualnych umów handlowych, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel